Jdi na obsah Jdi na menu
 


Súčasnosť v Nitre

6. 12. 2007
Mesto Nitra je správnym centrom Nitrianskeho kraja, ktorý tvoria okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce.
Dnes je Nitra centrom hospodárstva, kultúry, cirkvi a športu Nitrianskeho kraja a vďaka výstavisku Agrokomplex aj medzinárodným výstavným centrom. Nitra je aj mestom mladých, sú tu dve univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

V súčasnosti sídelný útvar Nitra tvoria mestské časti: Dolné Krškany, Horné Krškany, Staré Mesto, Čermáň, Klokočina, Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Zobor, Dražovce, Chrenová, Janíkovce.


Socio-ekonomické údaje o meste

Vzdelanostná úroveň pracovnej sily
základné vzdelanie - 18 080 obyvateľov,
učňovské (bez maturity) - 15 289 obyvateľov,
stredné (bez maturity) - 1 736 obyvateľov,
úplné stredné odborné a učňovské - 16 743 obyvateľov,
úplné stredné všeobecné - 3 694 obyvateľov,
vysokoškolské - 9 922 obyvateľov

Miera nezamestnanosti v meste - 14,79%

Počet nezamestnaných - 6 655

Priemerná nominálna mesačná mzda
Poľnohospodárstvo - 10 001 Sk
Priemysel - 12 614 Sk
Stavebníctvo - 10 225 Sk
Hotely a reštaurácie - 7 408 Sk
Školstvo - 9 934
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť - 11 353 Sk
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby - 9 920 Sk

Stredné a vysoké školy v Nitre:
Gymnáziá
Gymnázium Golianova ulica, Gymnázium Párovská - jazykové gymnázium zamerané na anglický a španielsky jazyk, Osemročné športové gymnázium, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského

Stredné odborné školy
Stredná priemyselná škola (elektrotechnická), SPŠ potravinárska, hotelová akadémia, SPŠ stavebná, Stredná poľnohospodárska škola, obchodná akadémia, dievčenská odborná škola

Stredné odborné učilištia
SOU chemické, SOU stavebné, SOU J. A. Jedlíka, SOU elektrotechnické, SOU potravinárske

Vysoké školy
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa (fakulta prírodných vied, filozofická fakulta, pedagogická a fakulta sociálnych vied), Bohoslovecká fakulta univerzity Komenského


Kultúrne a cirkevné inštitúcie:
Divadlá - divadlo Andreja Bagara, Staré divadlo (bábkové divadlo)

Kiná - Cinemax Nitra

Krajské osvetové stredisko klubová činnosť- klub grafológie, Spoznaj sám seba, klub jogy, centrum zdravia, priatelia svetových filozofií a náboženstiev, fotoklub

Nitrianska hvezdáreň - exkurzie do astronomickej pozorovateľne pre školy, večerné pozorovania oblohy pre verejnosť, Klub mladých astronómov - združuje záujemcov o astronómiu a výpočtovú techniku

Nitrianska galéria

Ponitrianske múzeum - stála expozícia "Skvosty dávnovekého Slovenska"

ART - Galéria

Galéria Výskumného ústavu živočíšnej výroby

Malá galéria Akcent

Misijné múzeum na Kalvárii - výstava zberateľskej činnosti misionárov pôsobiacich v rôznych exotických krajinách

Slovenské poľnohospodárske múzeum - stále expozície Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku, Tradičné poľnohospodárske námety v umení, skanzen - pekáreň, mliečnica, mlyny, čistička osív, voštinársky záboj, pálenica, lisovne oleja, škola, senníky

Nitriansky hrad - Katedrálny chrám, bazilika sv. Emeráma, Diecézna knižnica, Veľký a Malý seminár


Zdravotnícke zariadenia:
Fakultná nemocnica, detská nemocnica, poliklinika Chrenová, poliklinika Klokočina, zubná poliklinika, Odborný, liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Detská pedopsychiatria a regionálne detské centrum pre poruchy imunity, Únia nevidiacich a slabozrakých - oblastné stredisko soc. rehabilitácie množstvo neštátnych zdravotníckych zariadení, tri pohotovosti a lekárne


Kultúra:
Nitrianske fašiangy – zábavný fašiangový sprievod a jarmok s ponukou tradičných pochúťok a ľudovo-umeleckých výrobkov; Deň otvorených dverí v Kňažskom seminári sv. Gorazda – príležitosť pre širokú verejnosť navštíviť priestory, kde prebieha formačná a odborná príprava budúcich kňazov, sv. omša celebrovaná otcom kardinálom; Nitra – moje mesto – súťaž pre deti a mládež základných a stredných škôl z oblasti histórie a súčasnosti mesta (organizátor Centrum voľného času Domino); Nitrianska lutna – hudobno-interpretačná súťaž v sólovej hre na klavíri a v sólovej hre na akordeóne (organizátor Základná umelecká škola Jozefa Rosinského); Musica sacra – medzinárodný festival sakrálnej hudby; Nitrianske kultúrne leto – letná prehliadka umenia; Dni Nitranov ­– tradičné mestské slávnosti spojené so slávnostnou Cyrilometodskou akadémiou, stretnutím významných rodákov a Nitrianskym jarmokom; Akademická Nitra – medzinárodný folklórny festival akademických súborov (organizátor SPU); Detská folklórna Nitra – medzinárodné dni tradičnej a ľudovej kultúry krajín V4 a prehliadka detských folklórnych súborov národnostných menšín žijúcich na Slovensku (organizátor Detský folklórny súbor Nitranček); Dni európskeho kultúrneho dedičstva; Pribinove slávnosti – národné oslavy pri príležitosti vysvätenia prvého kresťanského chrámu v Nitre; Palánok – prehliadka záujmovo-umeleckej a profesionálnej tvorivosti, voľný trh predaja s umením, ľudovými a umelecko-remeselníckymi výrobkami; Divadelná Nitra – medzinárodný divadelný festival, výberová nesúťažná prehliadka európskych divadelných kultúr; Festival speváckych zborov Zbory mestu – nesúťažná prehliadka speváckych zborov

Šport:
Letectvo - Aero Slovakia - organizuje vyhliadkové lety a parašutistické kurzy, Slovenský národný aeroklub, oba pôsobia na medzinárodnom letisku pre nepravidelnú dopravu v mestskej časti Janíkovce

Jazdecké kluby - jazdecký klub sv. Juraja, Telovýchovná jednota - voltížny oddiel, jazdecké stredisko SPU

Sokoliari - rehabilitačná stanica pernatých dravcov a sov SPU

Strelectvo - združenie technických a športových činností

Turistika - klub vysokohorskej turistiky, Domino - klub turistiky, horolezecký oddiel


Tenisové kurty - tenis klub Slávia SPU AX , tenisový klub Junior, tenisový klub Potravinár

Kúpaliská - letné kúpalisko Sihoť


Kryté kúpaliská - mestský kúpeľ, školský športový klub gymnázium Párovská, plavecký oddiel SPU

Kryté haly - telovýchovná jednota AC Nitra, športová hala Plastika Nitra, Fit club F&F

Štadióny - zimný štadión, atletický štadión Stavbár, futbalový štadión

Bežecká liga – súťaž detí, mládeže a dospelých v behu v prírodnom prostredí (organizátor Bežecký spolok Nitra a OZTK);
Pohár kniežaťa Pribinu – súťaž detí a mládeže v karate (TJ Sokol karate klub Nitra);
Alexu cup – športová exhibícia osobností spojenej s kultúrnym programom (združenie na pomoc deťom Alexu);
Súťaž o pohár slovenského chovu – westernová súťaž malých športových koní (DD ranč);
Pribinov pohár – súťaž v bezmotorovom lietaní (Aeroklub Nitra, Janíkovce);
Majstrovstvá nitrianskej oblasti v cezpoľnom behu – bežecké podujatie pre deti, mládež a dospelých; Krajský pretek v športovej kynológii - cviky poslušnosti psov, zadržanie páchateľa, pachové práce a stopy v kategórii mládeže a dospelých (Združenie technických a športových činností);
Stretnutie historických vozidiel – propagačná jazda historických vozidiel mestom, výstav, súťaž (AMK – Veteran moto múzeum Nitra);
Veteran rallye Moravia- medzinárodná rallye historických vozidiel, ktorej trasa vedie aj cez Nitru; Diskokilometer – bežecké podujatie na tartanovej dráhe pre všetky vekové kategórie (AC Stavbár Nitra); Majstrovstvá Slovenska (atletický štadión TJ Stavbár);
Nitriansky zraz historických vozidiel – súťažná jazda a výstava historických vozidiel;
Nitriansky westernový deň – súťaž vo westernových disciplínach;
Letecko-modelárska súťaž – technická zručnosť a ovládanie modelov rádiom (Združenie technických a športových činností);
Medzinárodný atletický míting EAA (atletický club TJ Stavbár PS Nitra);
Pribinov pohár – plavecké preteky s medzinárodnou účasťou (plavecký klub ZŠK pri SPU);
Olympijské nádeje,
Pohár primátora mesta Nitry – medzinárodná strelecká súťaž zo vzduchových pušiek a pištolí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář